Jakad.id
Pesan Paket Publikasi Buku

Jakad.id

Yes We Can Do!

Paket Buku Publikasi Hasil Penelitian/Thesis/Disertasi

0

Harga Rp. 43
Biaya ISBN (Jika ingin diurus ISBN) Rp. 31
Dapat Publish ke Google Play Book ? Tidak
Dapat Publish ke Apple Book ? Tidak
Dapat Publish ke Jakad Book ? Tidak
Pesan

Keep In Touch

Jakad.id

Yes We Can Do!
lastPrefix:

lastJudul:
lastId:
lastPrefixSub:

lastJudulSub:
lastIdSub:
lastPrefixSubSub:

stateTrigger:

pushState:

openMainForm:

goTopVal: